Профил

Ханс-Петeр Юнгкунц
адвокат
Адвокат Юнгкунц разполага с над 20 години стаж в областта на правното и фирмено консултиране. Неговите клиенти се възползват от разнообразния му опит като адвокат, ликвидатор и управител. Той поема консултацията, процесуалното и извънсъдебното представителство на физически лица, на лица, упражняващи свободни професии, както и на дружества. Основните сфери на дейност на адвокат Юнгкунц са трудово право, строително право и право на недвижимо имущество, дружествено и търговско право.

Биография:

От октомври 2016: Сътрудник на свободна практика в адвокатска кантора "Д-р Милушева"

От октомври 2011: Докторантура по право в Частния Университет на Княжество Лийхтенщайн и изготвяне на дисертация нa тема от областта на медицинското и конституционното право

2003 – 2010: Адвокат-специалист по прекратяване дейността и ликвидация на адвокатски кантори (по чл. 55 на Федералната наредба за адвокатурата – § 55 BRAO) по поръчение на Адвокатската колегия в Нюрнберг

2002 – 2008: Адвокат и управител на инженерно дружество с ограничена отговорност за проектен мениджмънт

От август 1995: Член на Адвокатската колегия и основател на собствена юридическа кантора с основни сфери на дейност трудово право, частно строително право, икономическо право, консултиране на дружества при управлението на вземания

 

Май 1995: Втори държавен изпит по право в Бавария с отличие

1992 – 1995: Държавен стаж на територията на Oбластен съд Нюрнберг, Административен съд Ансбах, административна служба на окръг Нюрнберг както и стаж в одиторско дружество "Цийглер – Д-р Лайбър" (специализация: данъчно право)

Август 1992: Първи държавен изпит по право в Бавария с отличие

1986 – 1992: Следване в университета "Фрийдрих Александер" в Ерланген-Нюрнберг, специалност "Право"

1984 – 1986: Следване в Техническия университет "Георг Симон Ом" в Нюрнберг, специалност "Електротехника"

1984: Матура в гимназия "Ханс Закс" в Нюрнберг