Цени на Услуги

Желанието на клиентите ни да са наясно с нашите такси преди да ни ангажират е напълно разбираемо. Трябва да се има предвид, че всеки случай е индивидуален и изисква да се отчетат много различни фактори. Ето защо във всеки случай е препоръчителна личната консултация с нас, при която с готовност ще отговoрим на всичките Ви въпроси, свързани с рисковете на конкретното дело и таксите на правните ни услуги. Тук ще се опитаме да Ви представим накратко обща информация за това как функционира сложната система за определяне таксите на адвокатите в Германия, която да Ви послужи като начален ориентир:

Съгласно немското право страната, която загуби дадено дело, е длъжна да плати всички разноски по него, включително и таксите за адвокатската защита на ответната страна. Това означава, че ако Вие спечелите делото, няма да Ви се налага да плащате нашите такси, защото те биват покрити от ответната страна. Размерът на таксите ни се определя от Закона за възнагражденията на адвокатите (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG), oсвен ако не постигнем различна от законoвите разпоредби договореност. Според закона таксите зависят от т. нар. “стойност на правния спор”, който е предмет на нашите услуги. В казуси от областта на гражданското и административното право тази стойност е равна на стойността на Вашия иск или на иска на противниковата страна.

С малки изключения адвокатските ни такси за досъдебни мерки възлизат на не повече от 10 % от стойността на правния спор. Ако досъдебната ни дейност не доведе до желания успех, ще обсъдим с Вас разходите и рисковете на едно съдебно производство. Така Вие ще разполагате с необходимата информация, за да решите дали да инвестирате в преследването на иска си по съдебен път.

Авансът ни в казуси от областта на наказателното право варира между € 250,00 и € 2.500,00 според вида и обстоятелствата на случая.

За консултации по наказателноправни въпроси нашaтa таксa възлиза на 226,10 € (вкл. ДДС).

При въпроси от областта на трудовото право предлагаме различни опции за консултация. Разговорите могат да бъдат проведени по желание на клиента на немски, български, италиански и английски език. Нашите такси се определят според времетраенето и възлизат на: 45,00 € за 15 минути/ 90,00 € за 30 минути/ 135,00 € за 45 минути/ и 180,00 € за 60 минути.

Лица, които разполагат с ограничени средства, не бива да се отказват директно от преследването на интересите си, защото съществува възможност за покриване на адвокатските такси и съдебните разноски от държавата. Индивидуалната консултация с нас и в този случай е препоръчителна.