Правни услуги

Трудово право

Трудовото право е правна област, за която се изискват специални юридически познания. Това се дължи отчасти на факта, че съответните нормативни уредби не се съдържат в един, а са разпръснати в няколко закона и имат много допирни точки с други области на правото като социалното и данъчното право. Освен това трудовото право се влияе силно от съдебната практика и подлежи на постоянна промяна. Адвокат Юнгкунц разполага със задълбочени познания по трудово право и има десетилетен опит в извънсъдебното и съдебното представителство на служители и работодатели.

Към него можете да се обърнете при въпроси, свързани с трудов договор, предупреждение, уволнение, работно време, условия за ползване на отпуск, промени по договора, пушене на работното място, защитни разпоредби като майчинство или безопасност на труда, кандидатстване за работа, мобинг, фиш за заплата и др. Консултацията може да бъде извършена по Ваш избор на немски, български, английски или италиански език.

Основните дейности на адвокат Юнгкунц в областта на трудовото право са следните:

 • работно време и работа на непълно работно време, временна заетост
 • трудово възнаграждение, извънредни плащания, неизплатени заплати, продължаване изплащането на заплата в случай на заболяване
 • отпуск, отпуск за гледане на болен роднина, майчинство/ родителски отпуск, почивни дни
 • безопасност на труда, социални осигуровки и спешна медицинска помощ
 • предупреждение, уволнение и споразумение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
 • препоръки
 • конфликти при трудово-правни отношения

 • отговорност на работодателя
 • командировка на служители
 • служители на свободна практика, търговски представители, привидна самостоятелна заетост
 • преструктуриране, прехвърляне или закриване на предприятие
 • участие на персонала в управлението на предприятието, споразумения между работодателя и представители на персонала в предприятието
 • ограничения на конкуренцията

Адвокат Юнгкунц поема и изготвянето на трудови договори, които са съобразени с индивидуалните потребности на нашите клиенти. Не се колебайте да се обърнете към нас и в случай че вече разполагате с трудов договор и желаете да обсъдите условията в него с адвокат: по Ваш избор това може да стане на немски, български, английски или италиански език.

В многобройните законови разпоредби са регламентирани само основите на трудово-правните отношения. Конкретните правни отношения в отделните случаи са регулирани от индивидуалния трудов договор между работодателя и служителя. При трудово-правен спор адвокат Юнгкунц проверява условията на конкретния трудов договор, съдейства при решаването на възникнали спорове или проблеми и по необходимост предприема по-нататъшни действия.

В случай че получите предизвестие за уволнение, моля не се колебайте да се свържете с нас. По закон срещу предизвестието за уволнение може да се подаде съдебен иск за отмяна в рамките на три седмици. Ние ще се погрижим да получите среща при адвокат Юнгкунц в най-кратък срок, за да може да обсъдите с него навреме необходимите стъпки.

Предлагаме консултации по трудово право на адекватни цени и се съобразяваме със специфичните потребности на всеки клиент.

Правни услуги