Правни услуги

Трудово право

Трудовото право е правна област, за която се изискват специални юридически познания. Това се дължи отчасти на факта, че приложимата нормативна уредба не се съдържа в един, а е разпръсната в няколко закона и имат много допирни точки с други области на правото като социалното и данъчното право. Освен това трудовото право се влияе силно от съдебната практика и подлежи на постоянна промяна.

Основните ни дейности в областта на трудовото право са следните:

 • работно време и работа на непълно работно време, временна заетост
 • трудово възнаграждение, извънредни плащания, неизплатени заплати, продължаване изплащането на заплата в случай на заболяване
 • отпуск, отпуск за гледане на болен роднина, майчинство/ родителски отпуск, почивни дни
 • безопасност на труда, социални осигуровки и спешна медицинска помощ
 • предупреждение, уволнение и споразумение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
 • препоръки

 • конфликти при трудово-правни отношения
 • отговорност на работодателя
 • командировка на служители
 • служители на свободна практика, търговски представители, привидна самостоятелна заетост
 • преструктуриране, прехвърляне или закриване на предприятие
 • участие на персонала в управлението на предприятието, споразумения между работодателя и представители на персонала в предприятието
 • ограничения на конкуренцията


В случай че получите предизвестие за уволнение, моля не се колебайте да се свържете с нас. По закон срещу предизвестието за уволнение може да се подаде съдебен иск за отмяна в рамките на три седмици. Ние ще се погрижим възможно най-бързо да получите час за консултация при нас, така че да можем своевременно да обсъдим необходимите за предприемане стъпки.

Предлагаме консултации по трудово право на адекватни цени и се съобразяваме със специфичните потребности на всеки клиент.

Правни услуги