Профил

Валерия Димитрова
Адвокат

Валерия Димитрова е адвокатски сътрудник в кантора „Д-р Милушева“. Тя има юридическо образование и владее немски и английски език. Г-жа Димитрова приема нови запитвания и организира извършването на лични, телефонни и писмени консултации. Като адвокатски сътрудник тя е упълномощена да дава на всички настоящи клиенти актуална информация по текущите им дела и да разяснява предприети вече правни стъпки. На нея са поверени също така различни административни въпроси и кореспонденцията с държавни органи, служби и институции. При казуси с трансграничен характер г-жа Димитрова отговаря за изготвянето на становища по въпроси, свързани с българското право.

Професионален опит

От юни 2016: Адвокатски сътрудник в адвокатска кантора „Д-р Милушева“, Мюнхен

Януари 2016 - април 2016: Офис асистент във фирма „Фърст Партнер Финанцдийнстлайстунген“, Мюнхен

Май 2014 - октомври 2014: Юридически сътрудник във фирма „Тера Бонония“ ООД, Видин

Октомви 2013 - май 2014: Адвокатски сътрудник в адвокатска кантора „Денкова, Горанов & Партньори“, София

Образование и квалификация

От юни 2016: Професионална квалификация за адвокатски сътрудник (съобразно немската образователна система) към адвокатска кантора „Д-р Милушева“ в Мюнхен

2009 - 2014: Следване в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

2004 - 2009: Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ в гр. Видин